Young happy businesswoman talking on the phone and writing notes in office

Vergi levhası nedir?

Vergi levhası, bulundurmak zorunda olan iş sahiplerinin, bildirdikleri gelirler ile bunlar üzerinden ödedikleri vergilerin kamuoyu denetimine açılması amacıyla düzenlenen belgelerdir. Her yıl mayıs ayının sonuna kadar yenilenmesi ve kolayca okunup görünecek şekilde asılması gerekmektedir.

Vergi levhasında mükellefle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir.

 • Adı ve soyadı
 • Ticaret unvanı
 • İş yeri adresi
 • Vergi sicil numarası
 • Bağlı bulunduğu vergi dairesi
 • Vergi türü
 • Belirtilen gelir miktarı, bu miktara denk gelen vergi miktarı ve hangi yıla ait olduğu
 • Bağlı olduğu vergi dairesinin tasdik yeri

Vergi levhasını önemli kılan bilgiler takvim – beyan olunan matrah – tahakkuk eden vergi kısmıdır. Hangi yıl ne kadar gelir elde edildiğini ve bu gelir için ne kadar vergi ödenildiğini göstermektedir.

Vergi levhası asmak zorunda olanlar, gelir vergisinde ve kurum vergisinde olmak üzere ikiye ayrılır.

Gelir vergisinde :

 • Ticari kazanç sahipleri
 • Zirai kazanç sahipleri
 • Serbest meslek erbabı
 • Adi ortaklık, kolektif şirket ve adi komandit şirket işletmelerinde her bir ortak

Kurumlar vergisinde :

 • Anonim şirketler
 • Limited şirketler
 • Eshamlı komandit şirketler

İş sahipleri, her yıl mayıs ayı sonuna kadar alınmış olan vergi levhasındaki ad, soyad, vergi kimlik numarası gibi bilgileri, haziran ayının 25’ine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazı ile bildirmek zorundadırlar.

Bir diğer nokta ise, vergi levhasının usulüne uygun olarak hazırlandıktan sonra asılmak zorunda olduğu yerlerdir. İş sahiplerinin merkezlerinde, bürolarında, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçi yazıhanesi gibi iş yerlerinde bu belgeyi asmaları zorunludur. Çok katlı mağazalarda ve birden fazla reyon olan işletmelerde ise her kat ve her reyon için bir adet vergi levhasının asılması gerekmektedir. Onaylanmış vergi levhasının çoğaltılmış örnekleri diğer katlara ve reyonlara asılabilir. Ayrıca taşıt işletmeleri de taşıtlarının her birinde bulundurmak zorundadır.

Asılacak levhaların boyutları taşıt işletmeleri dışında 17,5 x 25 cm ölçülerinde olmalıdır. Taşıt işletmeleri için ise 8 x 12 cm ölçülerinde vergi levhaları araçlara asılmalıdır.

Vergi levhaları, üç yıllık bilgi gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Gelir miktarı, vergi miktarı ve yılı gösteren üç satır bulunmaktadır. Her yıl mayıs ayında geçmiş senenin özeti eklenerek revize edilir. Eğer levhadaki üç satırda doluysa, yeni bir levha hazırlanarak revize edilmesi gerekir. Bu durumda levha sadece son senenin bilgilerini barındırır ve levhanın sadece bir satırı dolu olur. Son olarak vergi levhası İnternet Vergi Dairesi’nden alınmaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir